Privacybeleid

BEHEERDER
De beheerder is CLASS RENT A CAR S.L., Avda. Cala Llonga 131, Edif. Ibiza, Local 1, 07849, Santa Eulalia del Rio (Balearen). Email: lopd@classrentacar.es
PRIVACYPRINCIPES
CLASS RENT A CAR S.L. streeft er onvermoeibaar naar om uw privacy te waarborgen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, en naar het bieden van de duidelijkste, meest uitgebreide informatie mogelijk, op een tijdige manier. We raden aan om deze sectie zorgvuldig te lezen vóór toegang te verstrekken tot uw persoonlijke gegevens. Als u onder de veertien jaar oud bent, vragen we u om geen toegang tot uw gegevens te verlenen zonder toestemming van uw ouders. Deze sectie biedt informatie over hoe we gegevens verwerken die toebehoren aan individuen die een relatie hebben met onze organisatie. Ten eerste onze principes: – We vragen niet om persoonlijke informatie, tenzij dit nodig is om de door u aangevraagde diensten te kunnen verlenen. – We delen nooit persoonlijke informatie met derden, tenzij dit verplicht is in overeenstemming met wettelijke vereisten of tenzij we uw expliciete autorisatie hiervoor hebben. – We gebruiken uw persoonlijke gegevens nooit voor andere doeleinden dan die beschreven staan in dit privacybeleid. – Uw gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met een bepaald beschermingsniveau dat is aangepast aan de wetgeving voor gegevensbescherming, en zullen niet onderhevig zijn aan geautomatiseerde beslissingen. Dit privacybeleid is opgesteld met inachtneming van de vereisten voor de huidige wetgeving voor gegevensbescherming, namelijk: – Reglement Nr 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 April 2016 aangaande de bescherming van natuurlijke personen (AVG). – Organische Wet 3/2018 van 5 december aangaande de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD). – Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december (RLOPD). Dit privacybeleid is opgesteld op 6 december 2018. In het geval van wijzigingen van de verwerkingscriteria, en ten behoeve van het faciliteren van het begrip hiervan of het wijzigen hiervan in overeenstemming met de vigerende wetgeving, kunnen er bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd in dit privacybeleid. We updaten de datum te allen tijde, zodat u altijd de geldigheid kan controleren. Soorten verwerking die wij uitvoeren:
VERWERKING VAN CONTACTEN
Doel: Het verwerken van verzoeken, aanvragen of vragen die worden ontvangen via de website, e-mail of telefonisch. Het beantwoorden van uw aanvraag of het bieden van een follow-up. Juridische status: Toestemming van het gegevenssubject. Ontvangers: De gegevens worden niet gedeeld met derden. Opslagperiode: Uw gegevens worden opgeslagen zolang nodig om te voldoen aan de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om eventuele potentiële verantwoordelijkheden vast te stellen die afgeleid zouden kunnen worden van het genoemde doeleind en de verwerking van de gegevens.
KLANTENVERWERKING
Doel: Het beheren van klantenrelaties, facturering en invorderingen. Het beheren van reserveringen van voertuigen en/of huurauto’s. Het versturen van aanbiedingen. Juridische status: Contractuele relatie en legitiem belang. Het uitvoeren van de reservering van het voertuig en/of contract. Het aanbieden van onze diensten. Ontvangers: In specifieke gevallen van de vigerende wetgeving worden uw gegevens gecommuniceerd aan de bekwame overheidsadministraties voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de genoemde wetgeving. We communiceren deze alleen aan derden als ze essentieel zijn voor het verlenen van diensten. Opslagperiode: We slaan uw gegevens voor onbepaalde duur op zodra de wettelijk vastgestelde duur ten einde is gekomen, of tot het moment waarop u de annulering daarvan aanvraagt.
MARKETINGVERWERKING
Doel: Het bieden van informatie over producten en diensten waarvan wij beschouwen dat u die interessant zou kunnen vinden. Bij al deze commerciële communicatie krijgt u de kans om bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking door u af te melden. Juridische status: Toestemming van het gegevenssubject. Ontvangers: De gegevens worden niet gedeeld met derden. Opslagperiode: We slaan uw gegevens voor onbepaalde duur op. We annuleren ze op uw verzoek of na een bepaald aantal e-mails waarna er geen actie is ondernomen van uw kant.
HR-VERWERKING
Doel: Het beoordelen van uw cv met als doel eventuele personeelswervingsprocessen die we zouden kunnen uitvoeren. Juridische status: Toestemming van het gegevenssubject. Ontvangers: De gegevens worden niet gedeeld met derden. Opslagperiode: We slaan uw gegevens maximaal 5 jaar lang op.
VIDEOSURVEILLANCE-VERWERKING
Doel: Videosurveillance van de faciliteiten en personeelsbeheer. Juridische status: Legitiem belang van de Beheerder. Ontvangers: De beelden kunnen worden gecommuniceerd aan wethandhavingsinstanties, gerechtelijke instanties en het openbaar ministerie. Opslagperiode: We slaan uw gegevens maximaal 1 maand lang op.
UW RECHTEN
U hebt het recht op het aanvragen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, evenals op het rectificeren van onjuiste gegevens, deze te voltooien mochten ze incompleet zijn, of deze te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld. U hebt tevens het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en om deze te verkrijgen in een gestructureerd, leesbaar formaat. U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens (vooral als het niet nodig voor ons is om ze te verwerken om te voldoen aan eventuele contractuele of wettelijke vereisten, of als het doeleinde van de verwerking directe marketing is). Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken nadat deze is gegeven. Op dat moment stoppen we met het verwerken van uw gegevens of, waar passend, stoppen we daarmee voor dat specifieke doeleinde. Uw besluit om uw toestemming in te trekken is niet van invloed op eventuele verwerking van gegevens die al heeft plaatsgevonden op het moment dat uw toestemming nog van kracht was. Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als we gegevens over een andere persoon moeten vrijgeven om aan uw verzoek te kunnen voldoen, of als u verzoekt om registers te verwijderen waarvan we verplicht zijn om deze te behouden in overeenstemming met wettelijke vereisten of legitiem belang, zoals in het geval waarin we ons moeten verdedigen tegen klachten. Dit omvat verder tevens zaken waarbij het recht op vrijheid van meningsuiting of informatie voorrang dient te verkrijgen. U kunt contact met ons opnemen via elk van de manieren die staan aangegeven in de Beheerder-sectie van dit privacybeleid, door een kopie van een document waar uw identiteit uit blijkt te overleggen (normaal gesproken uw nationale identiteitskaart). U hebt tevens het recht om niet onderhevig te zijn aan een beslissing die exclusief is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief het aanmaken van profielen die rechtsgevolgen kunnen hebben of op andere wijze gevolgen voor u hebben. In het geval van een schending van uw rechten zoals bijvoorbeeld het niet behandelen van uw verzoek, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit laatste kan de autoriteit in uw land zijn (als u buiten Spanje woonachtig bent), of de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming (als u in Spanje woonachtig bent).
AANVULLENDE INFORMATIE
Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte. Voor de aangegeven gegevensverwerking kunnen we gebruikmaken van de diensten van de volgende providers die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, maar deelnemen aan de Privacy Shield-overeenkomst, die is goedgekeurd door de Europese autoriteiten aangaande gegevensbescherming. GOOGLE: Cloud-diensten en e-mail. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI MICROSOFT: Cloud-diensten, Skype-communicatie en e-mail. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK AMAZON: Cloud-diensten. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4 DROPBOX: Cloud-opslag en het synchroniseren en delen van bestanden. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0 WHATSAPP: Instant messaging en het verzenden van bestanden. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG Links naar websites van derden. Onze website kan in sommige gevallen links naar andere websites bevatten. U bent zelf verantwoordelijk voor het lezen van het gegevensbeschermingsbeleid en de wettelijke voorwaarden die toepasselijk zijn op elke website. Gegevens van derden. Overeenkomstig met artikel 14 van de AVG, bent u als u ons gegevens van derden verstrekt verantwoordelijk voor het op voorhand informeren van deze derden.