Juridische Kennisgeving

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

CLASS RENT A CAR SL, verantwoordelijk voor de website, hierna TE VERANTWOORDELIJKE, stelt dit document beschikbaar aan de gebruikers, waarmee zij beoogt te voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in de Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE), BOE N.º 166, evenals het informeren van alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.

Eenieder die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de hierin opgenomen bepalingen nauwlettend na te leven en strikt uit te voeren, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing zou zijn.

CLASS RENT A CAR SL behoudt zich het recht voor om alle informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om gebruikers van dergelijke verplichtingen op de hoogte te stellen of op de hoogte te stellen, waarbij de publicatie op de website van CLASS RENT A CAR SL als voldoende wordt beschouwd.


1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: classpremium.es/

Handelsnaam: CLASS BUSINESS GROUP Officiële benaming: CLASS RENT A CAR SL BTW-nummer: B16588261

Maatschappelijke zetel: Avenida Cala Llonga, s/n, Edif. Ibiza, Local 1, 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears)

Telefoon: 971196285

E-mail: lopd@classbusinessgroup.com

Tome 336, Boek 334, Folio 66, Bladzijde IB15636, Inschrijving 2ª


2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, vormgeving, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE of, indien van toepassing, heeft deze een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is adequaat beschermd door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is ingeschreven in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bestemd, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering altijd de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE. Elk ongeautoriseerd gebruik wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan de VERANTWOORDELIJKE en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die hieruit kunnen voortvloeien. De VERANTWOORDELIJKE staat uitdrukkelijk toe dat derden rechtstreeks naar specifieke inhoud op de website kunnen linken, en in alle gevallen naar de hoofdwebsite van classpremium.es/.

De VERANTWOORDELIJKE erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten van de eigenaars ervan, en de enkele vermelding of verschijning ervan op de website impliceert niet het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid daarvoor, noch een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de VERANTWOORDELIJKE.

Voor opmerkingen over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals over de inhoud van de website, kunt u contact opnemen via e-mail: lopd@classbusinessgroup.com.


3. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE VERANTWOORDELIJKE vrijwaart zich van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat hij niet daadwerkelijk op de hoogte is van het feit dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij die geen verband houdt met hem of, als hij dat wel is, heeft gehandeld met de nodige zorg om de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

Gebruik van cookies

Deze website kan technische cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die door de server naar de computer van de gebruiker worden gestuurd wanneer deze de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die worden beschouwd als essentieel voor de goede werking en weergave van de site. De gebruikte cookies hebben in alle gevallen een tijdelijk karakter, met als enige doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie. Deze cookies verstrekken op zichzelf geen persoonlijke gegevens en zullen niet worden gebruikt om deze te verzamelen.

Door cookies te gebruiken kan de server waarop de website zich bevindt automatisch de gebruikte browser van de gebruiker herkennen om de navigatie te vergemakkelijken, waardoor bijvoorbeeld toegang wordt verleend aan gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd voor specifieke gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder zich bij elk bezoek opnieuw te hoeven registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek te meten, verkeersparameters te analyseren, de voortgang en het aantal binnenkomsten te controleren, enz., waarbij deze cookies technisch gezien optioneel zijn, maar voordelig voor de gebruiker. Deze website zal geen optionele cookies installeren zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden voor analytische doeleinden en om gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van een profiel dat is opgesteld op basis van uw surfgedrag (bijvoorbeeld bezochte pagina’s). Alle gebruikers van de website worden op de hoogte gebracht van het gebruik van deze cookies via een zwevende banner. Als u het gebruik ervan accepteert, verdwijnt de banner, hoewel u op elk moment uw toestemming kunt intrekken en meer informatie kunt krijgen door onze Cookiebeleid te raadplegen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op zijn computer te voorkomen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie hierover.

Linkbeleid

Vanaf de website kan worden doorgelinkt naar inhoud van websites van derden. Aangezien DE VERANTWOORDELIJKE niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun respectievelijke websites is geplaatst, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In alle gevallen zal worden overgegaan tot onmiddellijke verwijdering van inhoud die de nationale of internationale wetgeving, moraal of openbare orde schendt, waarbij onmiddellijk de verwijzing naar de desbetreffende website wordt verwijderd en de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de inhoud in kwestie.

DE VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot, fora, chats, bloggeneratoren, opmerkingen, sociale netwerken of enig ander medium waarmee derden zelfstandig inhoud op de website van DE VERANTWOORDELIJKE kunnen publiceren. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, actieve medewerking verleend bij het verwijderen of, indien van toepassing, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of de moraal en de openbare orde kunnen schenden. Als de gebruiker van mening is dat er op de website inhoud staat die als zodanig kan worden geclassificeerd, wordt verzocht dit onmiddellijk aan de beheerder van de website te melden.

Deze website is gereviseerd en getest om correct te functioneren. In principe kan een correcte werking gedurende 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. DE VERANTWOORDELIJKE sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen optreden, of dat er sprake kan zijn van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt opgenomen in een serveractiviteitenbestand dat correct is geregistreerd en dat het latere verwerken van gegevens mogelijk maakt om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen die het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan web servers, de volgorde van bezoeken, de toegangspunten, enz. kunnen identificeren.


4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is het Spaanse recht van toepassing, waarbij de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de GEBRUIKER of de plaats waar de verplichting wordt nagekomen.